-->

Regulamin:

Dodając stronę do Katalogu.Turystyka.pl deklarujesz zarazem, że zatwierdzasz wpisy poniższego regulaminu:

• Katalog.Turystyka.pl to kolekcja stron internetowych dołączanych przez internautów;

• Katalog jest tematyczny i akceptuje jedynie wpisy dotyczące szeroko rozumianej turystyki, po wcześniejszym zatwierdzeniu ich przez administratora.

• Katalog zawiera kategorie/podkategorie związane bezpośrednio lub pośrednio z turystyką i swoje wpisy należy dodawać jedynie do odpowiednich;

• Administrator ma prawo zaaprobować, wyeliminować lub redagować dodany wpis jeżeli uzna to za właściwe;

• Opłata pobierana przy zgłaszaniu strony jest odpłatnością za operacje moderatorskie i nie jest zwracana w wypadku odrzucenia wpisu;

• Formularz do kontaktu z właścicielem katalogu dostępny jest w zakładce Kontakt;

• Zakazuje się umieszczania w katalogu witryn zawierających treści erotyczne lub pornograficzne;

• Zabrania się publikowania w katalogu stron prezentujących treści niezgodne z kodeksem prawa;

• W razie niejasności co do możliwości wpisu do katalogu konkretnego serwisu, doradza się zasięgnąć informacji poprzez dział Kontakt;

• Rejestracja/logowanie - pozwalają użytkownikowi na późniejszą edycję strony i nie są obowiązkowe;

• Właścicel niniejszego katalogu ma pełne prawo na wprowadzanie zmian w tym regulaminie;